Pin

Úspěšně startujeme projekt „Ergonomie do škol“

Česká ergonomická společnost ve spolupráci a s podporou Nadace Premedis zahájila v letošním roce realizaci projektu „Ergonomie do škol“. Hlavním smyslem projektu je zvýšit znalosti o přínosech ergonomie pro vývoj dětí ve školním i předškolním věku, zlepšit vybavení ZŠ vhodným ergonomickým nábytkem a ukázat dětem, učitelům i rodičům správné pohybové stereotypy a kompenzační cvičení. Projektový…

Pin

IEA project – Giving your business the human factors edge

Odborníci z International Ergonomics Association a Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors zpracovali zajímavou a užitečnou publikaci o přínosech a návratnosti investic do ergonomických opatření. Soubor obsahuje příklady z aplikované praxe včetně procentuálních údajů o snížení nemocnosti či absencí, nárustu produktivity, výpočtech ROI (return of investment) atd. Rozhodně doporučujememe tyto dokumenty a informace využít…

„Specialista v ergonomii“ – úspěšný kurz a zkouška

V období 2020 až podzim 2022 jsme úspěšně zorganizovali již 6 skupin přípravného kurzu včetně zkoušek uchazečů o profesní kvalifikaci „Specialista v ergonomii“. Jsme moc rádi, že naprostá většina účastníků byla velmi dobře připravena a všichni zkoušku úspěšně zvládli a rozšířili počet držitelů tohoto osvědčení. Aktuálně je v ČR cca 56 certifikovaných Specialistů v ergonomii….

Pin

Unikátní Studovna a relax místnost Gymnázia Frýdlant

V českém školství naprosto jedinečnou relaxační studovnu má od pondělí 23. května 2022 Gymnázium Frýdlant. Studenti i kantoři gymnázia v ní mohou jednak aktivně relaxovat, jednak pracovat na počítačích, obklopených špičkovým ergonomickým vybavením z hlediska zdravého pracovního prostředí. Studovna má navíc nastavitelné osvětlení, kterým lze reagovat na změny počasí i denní dobu a strop natřený…