Pin

Ergonomie rodových rozdílů – odborný text

Dlouholetý člen naší společnosti, odborník a vysokoškolský pedagog Tomáš Fassati s kolegy vytvořil další zajímavý odborný článek, tentokrát o problematice rozdílů mezi muži a ženami ve vazbě na ergonomické oblasti a témata. Plné znění najdete zde: Tomáš Fassati_Ergonomie rodových rozdílů_02.11.2023

Pin

CENA ZA ERGONOMII 2023

V rámci tradiční soutěže „Národní cena za studentský design“, kterou pořádá Design Cabinet CZ budou uděleny i „Ceny za ergonomii 2023“. Odborný tým ČES hodnotil a vybíral z celé řady zajímavých návrhů a ocenil čtyři vydařené projekty. Slavnostní vyhlášení oceněných prací proběhne ve středu 6. prosince 2023 v nápaditém protoru Cargo Gallery v Praze.  

Pin

Úspěšný rok s projektem „Ergonomie do škol“

Česká ergonomická společnost ve spolupráci a s podporou Nadace Premedis úspěšně realizuje projekt „Ergonomie do škol“. Hlavním smyslem projektu je zvýšit znalosti o přínosech ergonomie pro vývoj dětí ve školním i předškolním věku, zlepšit vybavení ZŠ vhodným ergonomickým nábytkem a ukázat dětem, učitelům i rodičům správné pohybové stereotypy a kompenzační cvičení. Projektový tým vede fyzioterapeutka…

Pin

IEA project – Giving your business the human factors edge

Odborníci z International Ergonomics Association a Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors zpracovali zajímavou a užitečnou publikaci o přínosech a návratnosti investic do ergonomických opatření. Soubor obsahuje příklady z aplikované praxe včetně procentuálních údajů o snížení nemocnosti či absencí, nárustu produktivity, výpočtech ROI (return of investment) atd. Rozhodně doporučujememe tyto dokumenty a informace využít…