Základní informace

Základní informace

Česká ergonomická společnost se skládá z členů řádných a členů čestných.

Řádným členem může být osoba, která uplatňuje ergonomii v rámci své pracovní činnosti a splňuje nejméně dva z následujících požadavků:
– odpovídající odborné vzdělání;
– odbornou praxi v ergonomii, minimálně 2 roky;
– odborné publikace nebo jiné prokazatelné výsledky.
Přijetí za člena schvaluje předsednictvo na doporučení dvou členů ČES.
Více informací o podmínkách členství najdete ve CES_nové Stanovy_2020.

Předsednictvo ČES

Výsledky voleb do předsednictva ČES

ČES_nové předsednictvo_ 29. ledna 2020

Členové ČES

ČES_seznam členů + VS_2024

Pracující členové ČES (včetně doktorandů) přispívají 1.000 Kč, senioři (nad 70 let), studenti a čestní členové 500 Kč. Příspěvky se platí do konce května daného roku bankovním převodem.

Údaje jsou následující:

Majitel účtu:   Česká ergonomická společnost, z.s., Technická 1902/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Číslo účtu/kód banky:   6121399/0800
Variabilní symbol:   je uveden v přiloženém seznamu členů ČES, je velmi důležitý pro jednoznačnou identifikaci plátce příspěvku!
Konstantní symbol:   0308

Přihláška ke členství

CES Prihlaska A4 interaktivní formulář si, prosím, stáhněte k vyplnění a po podpisu ho „naskenovaný“ odešlete mailem na ceskaergonomicka@gmail.com

Pošlete rovněž váš stručný osobní profil (zkušenosti z realizace projektů v oblasti ergonomie, jak se chcete zapojit do aktivit a činnosti spolku, v čem vidíte váš přínos pro spolek, zájmy, koníčky atp.)

Před podpisem si, prosím, řádně prostudujte CES_nové Stanovy_2020

O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo ČES. Budete vyrozuměni na Vámi uvedeném e-mailu.