O nás

Sdružujeme odborníky zabývající se rozvojem a uplatňováním ergonomie v různých oblastech života a práce. Naším hlavním cílem je přispět k humanizaci lidské činnosti a optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho aktivity.

Česká ergonomická společnost, z. s.:

  • je samostatnou právnickou osobou,
  • je členem Mezinárodní ergonomické asociace (International Ergonomics Association – IEA),
  • je členem Federace evropských ergonomických společností (Federation of European Ergonomics Societies – FEES),
  • sdružuje pracovníky všech oborů studujících vztah člověk – pracovní podmínky – prostředí (např. fyziologie práce, pracovní lékařství, technické obory, design, rehabilitační medicína a další)
  • spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi či organizacemi ve snaze zlepšovat pracovní
    a životní podmínky
  • organizuje odborné akce, vědecké konference, přednášky, poradenskou činnost, apod.,
  • podílí se na výuce v oboru ergonomie

Česká ergonomická společnost, z. s., zapsaná dne 13. 1. 2016 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 172.