Pin

ČES ocenila významné vědce

ČES SE ROZHODLA OCENIT NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČESKÉ VĚDCE OBORU Přesto, že počátky odborného zpracování ergonomické problematiky lze v českém prostoru vystopovat již v meziválečném období, mladý vědecký obor u nás na rozdíl od zahraničí dodnes nepřekročil stádium svého etablování. Charakterizuje to nejen absence jeho samostatných výzkumných pracovišť jak v Akademii věd, tak na univerzitách, ale také chybějící studijní obor…