Pin

Applied Ergonomics Conference 2021

Jsme rádi, že Vás můžeme pozvat na 24 ročník velmi zajímavé mezinárodní virtuální konference „Aplikovaná ergonomie 2021“ ve dnech 22. – 25.3.2021. Více informací naleznete zde: https://www.iise.org/AEC/default.aspx ČES bude mezinárodním partnerem této akce a díky tomu získáme pro naše členy možnost účasti za výrazně nižší účastnické poplatky. Brzy Vám pošleme informace pro přihlašování.

Pin

ČES je významným partnerem MS v orientačním běhu 2021

Česká ergonomická společnost se stala významným partnerem MS v orientačním běhu 2021. Hlavním symslem tohoto projektu je lepší propagace oboru ergonomie mezi širší veřejností. Využijeme dlouholetých vazeb Českého svazu orientačních sportů na média a marketingových aktivit organizačního týmu MS 2021 k větší prezentaci a propagaci našeho oboru na sociálních sítích, rozhlase i ČT . Více…

Pin

Info z výjezdní konference 12. – 13. června 2020

Letošní výjezdní akce ČES se v hotelu Jezerka Seč zúčastnilo 23 členů a odborný i společenský program jsme si opět bohatě užili. Hlavní výstupy z naší akce jsou: 1) testovali jsme novou aplikaci v MS Excel pro ERGO audity včetně tvorby akčních plánů pro zlepšování 2) připravili jsme rámcový plán společných projektů v rámci „Centra…

Pin

ČES ocenila významné vědce

ČES SE ROZHODLA OCENIT NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČESKÉ VĚDCE OBORU Přesto, že počátky odborného zpracování ergonomické problematiky lze v českém prostoru vystopovat již v meziválečném období, mladý vědecký obor u nás na rozdíl od zahraničí dodnes nepřekročil stádium svého etablování. Charakterizuje to nejen absence jeho samostatných výzkumných pracovišť jak v Akademii věd, tak na univerzitách, ale také chybějící studijní obor…