Ergonomie rodových rozdílů – odborný text

Dlouholetý člen naší společnosti, odborník a vysokoškolský pedagog Tomáš Fassati s kolegy vytvořil další zajímavý odborný článek, tentokrát o problematice rozdílů mezi muži a ženami ve vazbě na ergonomické oblasti a témata.
Plné znění najdete zde: Tomáš Fassati_Ergonomie rodových rozdílů_02.11.2023