Ergonomie rodových rozdílů – odborný text

Dlouholetý člen naší společnosti, odborník a vysokoškolský pedagog Tomáš Fassati s kolegy vytvořil další zajímavý odborný článek, tentokrát o problematice rozdílů mezi muži a ženami ve vazbě na ergonomické oblasti a témata. Plné znění najdete zde: Tomáš Fassati_Ergonomie rodových rozdílů_02.11.2023

Ergonomie v praxi

Mannequin
  • Projektování pracovišť
  • Zlepšování pracovních podmínek
  • Vyšší kvalita a produktivita
  • Prevence nemocí
  • Pracovní pohoda a optimální výkon
  • Ergonomické audity
Více o ergonomii