Virtual IEA Triennial Congress Vancouver 2021

Ve dnech 13. – 18. června 2021 pořádá Mezinárodní Ergonomická Asociace (IEA) 21. kongres, který bude letos ze známých důvodů pouze ve virtuální formě.

To je skvělá příležitost zúčastnit se odborného programu, rozšířit vědomosti, získat mezinárodní kontakty atp. za velmi výhodných podmínek a bez náročného cestování. Členové ČES mají samozřejmě výhodnější účastnický poplatek.

Více informací a pokyny k registraci najdete na https://iea2021.org/

Věříme, že se řada členů ČES na akci přihlásí a budeme rádi, pokud účast navrhnete i vašim klientům či partnerům, kteří se věnují ergonomii a vytváření pracovní pohody.

Lukáš, Alexandra