Odborný kurz „Specialista v ergonomii“ – podzim 2022

Na podzim 2022 (říjen až prosinec) ČES a partnerská společnost Sundisk organizují šestý běh úspěšného přípravného kurzu „Specialista v ergonomii“. Zkoušku za účelem získání profesní kvalifikace bude organizovat v prosinci 2022 VÚBP v.v.i. (autorizovaná právnická osoba).

Termíny kurzu pro podzim 2022: 1. část 4. – 5. října, 2. část 9. listopadu
+ zkouška 6. – 7. prosince 2022, místo konání Fakulta strojní (FS) ČVUT Dejvice.

Sraz účastníků by měl být v úterý 4.10. v 9.30 u vstupu do budovy Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6 Dejvice, zahájení kurzu v 10hod., zakončení 1.dne cca v 17 hod. (konec 2.den cca v 16hod.)

Cena za kurz je 12tis. Kč + DPH, cena za zkoušku na VÚBP je 7tis. Kč + DPH (přihlašuje a platí se zvlášť)

Přihláška je ke stažení zde: ČES_Specialista ERGO_kurz_prihlaska_podzim_2022  Veškerou komunikaci ohledně přihlášek, fakturace atp. řešte mailem s kolegyní Ž. Vindyšovou (kontakt je v přihlášce). Uzávěrka přihlášek 26.9.2022.

a) kurz je určen pro širokou odbornou věřejnost, která se v praxi věnuje oboru ergonomie (konstruktéři, designéři, procesní inženýři, technologové, manažeři výroby, fyzioterapeuti, poskytovatelé pracovně-lékařských služeb, odborní pracovníci technických i přírodovědných univerzit, osoby odborně způsobilé pro hodnocení rizik atd.). Kurz není určen pro začátečníky v oboru.
Pro účast v kurzu stačí středoškolské vzdělání. Zkušenosti z aplikované praxe (min. 2 roky) jsou jedním z klíčových předpokladů pro úspěšné složení zkoušky a získání profesní kvalifikace.

Studijní materiály a soubor testových otázek ke zkoušce získají účastnicí v ceně kurzu.

b) hlavním cílem kurzu je připravit uchazeče na úspěšné složení zkoušky a získání profesní kvalifikace „Specialista v ergonomii“

c) obsah kurzu je stanoven v návaznosti na kvalifikační a hodnotící standardy Národní soustavy kvalifikací – více informací viz odkaz https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1384-Specialista_v_ergonomii

Základní informace o zkoušce:

a) obsah: písemný test, praktická část a ústní zkouška včetně obhajoby vytvořené „ergonomické dokumentace“

b) ergonomická dokumentace: uchazeč zpracuje návrh optimalizace konkrétního pracoviště, designu výrobku nebo pracovního prostředí na základě konkrétního zadání.

Přihlášku ke zkoušce a další podklady najdete zde https://vubp.cz/kurzy-a-zkousky/specialista-v-ergonomii/

Veškeré další informace budeme průběžně doplňovat

Lukáš Šoltys