Prevence MSDs – kampaň EU OSHA 2020 – 2022

Kampaň na období 2020–2022 se zaměří na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací.

Česká ergonomická společnost ve spolupráci s odborníky z ČVUT, ZČU, ŠKODA MB, PREMEDIS, ZdravýPodnik atd., představí v rámci této kampaně několik zajímavých projektů: „CENTRUM APLIKOVANÉ ERGONOMIE“, „ERGONOMIE DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL“, „PREVENCE MSDs -instruktážní video programy“.

Muskuloskeletální poruchy jsou nadále jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě.

Rizika související s pracovními polohami, vykonávání opakovaných pohybů, únavné či bolestivé pozice, nošení nebo přemísťování těžkých břemen – všechny tyto velice časté rizikové faktory na pracovišti mohou vést k muskuloskeletálním poruchám. Vzhledem k rozšířenosti muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je zřejmé, že je třeba učinit více ke zvýšení informovanosti o jejich možné prevenci.

Kampaň se podrobně zabývá příčinami tohoto přetrvávajícího problému. Klade si za cíl šířit vysoce kvalitní informace o této problematice, podporovat integrovaný přístup k jejímu řešení a nabízí praktické nástroje a řešení, které mohou pomoci na pracovištích.

Více informací najdete zde: https://healthy-workplaces.eu/cs