ČES je významným partnerem MS v orientačním běhu 2021

Česká ergonomická společnost se stala významným partnerem MS v orientačním běhu 2021. Hlavním symslem tohoto projektu je lepší propagace oboru ergonomie mezi širší veřejností. Využijeme dlouholetých vazeb Českého svazu orientačních sportů na média a marketingových aktivit organizačního týmu MS 2021 k větší prezentaci a propagaci našeho oboru na sociálních sítích, rozhlase i ČT .

Více o propojení ergonomie a orientačního běhu si můžete přečíst v zajímavém článku na webu WOC 2021 https://woc2021.cz/cs/2020/06/25/ceska-ergonomicka-spolecnost-vyznamnym-partnerem-ms-v-orientacnim-behu-2021/

Věříme, že tato spolupráce přinese mnoho radosti a užitku všem zúčastněným stranám i aktivním lidem.

Krásné a pohodové léto v přírodě přeje

Lukáš Šoltys